De Basisschool Swentibold
 
De naam van onze school is: R.K. Basisschool Swentibold. De naam Swentibold is in 1985 door een leerling bedacht bij gelegenheid van het ontstaan van de basisschool, waarbij kleuterschool en lagere school werden geïntegreerd. De naam staat in verband met koning Swentibold die in vroeger tijden in deze streek, het land van Swentibold, leefde en opkwam voor het recht van de minderbedeelden.

Meer informatie?

Contact