Organisatie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen. Een kind moet op school uitgedaagd worden om te leren en om zich verder te ontwikkelen. Dit kan alleen in een veilige en tevens uitdagende leeromgeving waarbinnen alle kinderen optimaal kunnen functioneren. 

Wij zijn bezig om ons onderwijs steeds meer af te stemmen naar de onderwijsbehoefte van de leerling. Wij kijken naar de groei van een leerling, en wat de leerling nodig heeft om deze groei te bevorderen. Binnen ons unitonderwijs geven we hier vorm aan.  

Hoe ziet ons onderwijs eruit in unit 1 (groep 1-2-3)?

In unit 1 speelt spelend leren in hoeken een belangrijke rol. De groepen 1 en 2 maken gedurende de hele dag gebruik van deze hoeken. Groep 3 speelt tijdens de werklessen in de middag mee in de hoeken. Ons uitgangspunt bij het onderwijs aan groep 1, 2 en 3 is: ‘Samen waar kan, apart waar nodig’. Op deze manier leren, werken en leven de leerlingen met elkaar. Een uitdagende leeromgeving, vormgegeven door thema’s, motiveert de leerlingen en zorgt voor een hoge betrokkenheid. Door middel van uitdagende speelhoeken en werkplekken, wordt spel en communicatie bij de leerlingen gestimuleerd. Gedurende de werklessen spelen de leerkrachten mee met een aantal kinderen. Dit wordt gedaan om het spel te stimuleren en de spelkwaliteit te vergroten.

Hoe ziet ons onderwijs eruit in unit 2 en 3 (groep 4 t/m 8)

Ook in unit 2 en 3 bieden wij de leerlingen steeds meer instructie aan op het niveau van de leerlingen. Wij kijken naar wat de leerling nodig heeft en wat de onderwijsbehoeften zijn. In unit 1 kunnen leerlingen hun eigenaarschap inzetten door op verschillende manieren leerstof te verwerken. Deze lijn wordt doorgezet naar unit 2 en unit 3. Hierin zijn we volop in ontwikkeling. Zo werken we groepsoverstijgend en worden er ook in unit 2 en 3 hoeken ingericht. Na de instructie kunnen leerlingen hier de lesstof verwerken. Om ons onderwijsaanbod in unit 2 en 3 goed vorm te geven, hebben wij methodes gekozen die passen binnen onze visie van de school. Dat houdt in dat de methodes gericht zijn op het aanleren van 21 eeuwse vaardigheden, maar ook dat de kans er is om de lesstof op niveau aan te bieden en leerlingen de kans geeft om de instructie op verschillende manieren te verwerken.