MIK opvang buiten schooltijd

Voor- en naschoolse opvang

Opvang voor en na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met MIK, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Ook voor opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties kunnen ouders terecht bij MIK ( Meerwaarde In 'n Kinderleven ).