Oudervereniging

Oudervereniging Bs Swentibold 

 

Op veel basisscholen in Nederland bestaat een Oudervereniging, omdat ouders graag betrokken willen zijn bij de school van hun kinderen, zo ook op Basisschool Swentibold. 

 
OV-Swentibold“Hart voor onze kinderen” 
 
Onze doelstelling 
Het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij school en het samen met school creëren van een schoolklimaat waarin de kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit proberen we te bereiken door het geven van praktische hulp aan onderwijzend personeel en door te fungeren als klankbord voor de ouders. 
 
Werkgroepen en activiteiten 
De volgende activiteiten worden door de OV (mede-)georganiseerd en (mede-)bekostigd: 

  • Eerste en laatste schooldag 

  • Filmavond bovenbouw 

  • Sinterklaas  

  • Kerstmis 

  • Carnaval 

  • Pasen  

  • Schoolreis 

  • Schoolfotografie  

  • Inzamelingsacties  

 

Onze bestuursleden 
Esther Bouwmans (voorzitter) 
Mariëlle de Regter (penningmeester) 
Marjolein Bas (secretaris) 
 
Onze (aspirant-)leden 

Debby Jongen 
Patricia Bas 
Linda Sangers 

Kathy Dullens 

Claudy Linssen 

Esther Mestrum 

Saskia Stevens 

Miriam van Baaren 

Susanne Houben 

 

ALV 

Aan het begin van het schooljaar organiseert de Oudervereniging een Algemene Leden Vergadering (ALV). In deze openbare vergadering wordt besproken hoe de activiteiten zijn verlopen en hoe de vrijwillige ouderbijdrage is besteed. Het jaarverslag van de OV wordt via ISY met alle ouders gedeeld.  

Interesse, vragen of opmerkingen? 
 
We zijn te bereiken via: ov.swentibold@innovo.nl