Oudervereniging

Op veel basisscholen in Nederland bestaat een Oudervereniging omdat ouders graag betrokken willen zijn bij de school van hun kinderen, zo ook op Basisschool Swentibold.


OV-Swentibold “Hart voor onze kinderen”

Onze doelstelling
Het vergroten van de ouder-betrokkenheid bij school
Het samen met school creëren van een schoolklimaat waarin de kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen
Dit proberen we te bereiken door het geven van praktische hulp aan onderwijzend personeel en door te fungeren als klankbord voor de ouders

Werkgroepen en activiteiten
De volgende activiteiten worden door de OV georganiseerd en bekostigd:

- Eerste en laatste schooldag
Op de eerste schooldag worden de kinderen welkom geheten met een ballonnenwedstrijd.
Op de laatste schooldag trakteert de OV de kinderen op een ijsje.

-Ouder-kind activiteit
1 keer per 2 jaar vindt er een activiteit plaats voor het hele gezin. Zoals een speurtocht, spellencircuit of BBQ.
Dit feest vindt telkens plaats rondom een bepaald thema. De OV helpt de school bij het organiseren hiervan.

-Sinterklaas
De OV is intensief betrokken bij het organiseren van dit grote kinderfeest. Ze verzorgt de versiering van de hal van de school, organiseert met leerkrachten de intocht van de Sint en begeleidt de Sint en zijn Pieten bij het bezoek aan de groepen 1 t/m 4. Voor de groepen 5 t/m 8  draagt ze financieel bij in het bedrag voor het maken van surprises.
 
-Kerstviering en Kerstactiviteit
Eerst vindt  de kerstviering in de parochiekerk plaats en vervolgens serveert de OV een lekkere wafel met iets te drinken in de klassen.
Ook organiseert de OV elk jaar een kerstactiviteit in de avond, zoals een kerstmarkt, kinderkerstdiner of lichtjestocht.
 
- Carnaval
Op basisschool Swentibold wordt uitbundig carnaval gevierd. Op carnavalsvrijdag vindt er in de ochtend een carnavalsrevue.
 
- Pasen (eierklutsen)
Op Witte donderdag gaan de groepen 5 t/m 8 eerst naar de kerk.
Hierna kan het eierklutsen voor de hele school beginnen. Alle kinderen krijgen een ei, de klassenwinnaars nemen het in de gemeentelijke gymzaal tegen elkaar op en zo wordt uiteindelijk  één leerling de klutswinnaar van het jaar.
  
- Schoolreis
De OV helpt bij het kiezen van de bestemming en het organiseren van deze leuke dag.
 
-Schoolfotografie
1 keer per jaar komen de leerlingen op hun “paasbest” naar school voor het maken van individuele foto’s, broer-zus foto’s en klassenfoto’s. De OV zorgt voor de organisatie hiervan.
 
- ANWB-dag
Deze vindt om het jaar plaats. ANWB-streetwise is een verkeersprogramma gericht op het trainen van verkeersvaardigheden van basisschoolleerlingen.
 
-Versieren hal van de school
De OV zorgt ervoor dat de hal van de school tijdens de verschillende jaargetijden en activiteiten passend aangekleed wordt.

Onze bestuursleden
Esther Bouwmans (voorzitter)
Kirsten Hendrix (penningmeester)
Marjolein Bas (secretaris)
Loes Musson
Debby Jongen
Irene Smeets
Mariëlle de Regter
Patricia Bas
Linda Sangers
Linda Kleinheerenbrink
Karin Wackers
 
Interesse, vragen of opmerkingen?

We zijn te bereiken via: ov.swentibold@innovo.nl