Schooltijden en ziekmelden


Afmelden van leerlingen

Is een leerling ziek of kan hij/zij om een andere reden niet naar school komen, dan moet het kind door de ouder vóór 08.30 uur. Dit kan telefonisch of via ISY.


Bezoek arts

Als een leerling onder schooltijd bijvoorbeeld voor onderzoek naar een arts moet, dan dient het kind door de ouder van school te worden opgehaald. Het kind mag onder schooltijd de school niet alleen verlaten.
 


Verlof

Verlofaanvraag loopt altijd via de directie. U kunt hier klikken voor het formulier.