Schooltijden

Schooltijden groepen 1 en 2

  • Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur – 14:30 uur
  • Woensdag: 8.30 uur – 12.30 uur
  • Vrijdag de hele dag geen school voor de groepen 1 en 2.

Schooltijden groepen 3 t/m 8

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur – 14:30 uur
  • Woensdag: 8.30 uur – 12.30 uur
 

Inlooptijd

De school hanteert een inlooptijd van 10 minuten voor aanvang van de lessen. Dit betekent dat om
08.20 uur de deuren zullen opengaan.  

Toezicht

Op beide speelplaatsen is er voor aanvang van de schooltijd géén toezicht. De leerlingen mogen vanaf 08.20 uur direct doorlopen naar hun leslokaal. In verband hiermee wordt u vriendelijk verzocht er voor te zorgen dat de kinderen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de lessen op de speelplaatsen aanwezig zijn.