Aanmelden en toelating

Kom gerust langs
Het kiezen van de juiste school voor uw kind is een belangrijk moment. We hopen dat u door deze website al een beeld heeft van onze school. Graag nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek is er ruimte om wat dieper in te gaan op alle zaken die Swentibold kan bieden. Mocht u na dit gesprek voor onze school kiezen, dan vult u het inschrijfformulier in. 

Na ontvangst en verwerking van het aanmeldformulier, ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Hierin leest u alles wat u weten moet, voordat uw kind bij ons op school begint.

Ongeveer een maand voordat uw zoon of dochter vier jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op om een intakegesprek te plannen. Het doel van dit gesprek is om de start van uw zoon/ dochter zo goed mogelijk voor te bereiden, eventuele vragen van uw kant te beantwoorden en om oefenmomenten in te plannen. 

Zij-instromers
Wanneer leerlingen al op een andere school ingeschreven staan, maar u twijfelt over een overstap, dan bent u altijd van harte welkom om een kennismakingsgesprek in te plannen.
Voorafgaand aan de inschrijving vindt altijd eerst contact tussen de directies of intern begeleiders van de twee scholen plaats.

Onderwijsbehoefte
Soms hebben kinderen baat bij specifieke onderwijsbehoeften. Het is in bij deze casussen van groot belang na te gaan of wij het kind met zijn of haar specifieke behoeften bij ons op school kunnen bieden wat nodig is. Bij deze afweging zijn in ieder geval de ouders, de intern begeleider en de directeur betrokken. De directie zal met aandacht en zorg in goed overleg besluiten of Swentibold de meest geschikte school is voor uw kind.