Onze Visie

Basisschool Swentibold

"De school waar jij je thuis voelt".

Basisschool Swentibold staat voor samen tot de macht 3: Samen leren, samen werken, samen leven. Hierbij staan de volgende kernwoorden centraal:
eigenaarschap
eenduidigheid
plezier
respect
veiligheid

Deze kernwoorden verzorgen de basis voor leerlingen om te groeien. Deze basis zorgt ervoor dat zowel voor leerlingen als voor medewerkers er een lerende omgeving ontstaat waarin een onderzoekende houding bijdraagt aan het eigenaarschap van de leerling.
Basisschool Swentibold wil alle kinderen optimale kansen bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Door onze manier van werken willen we ervoor zorgen dat alle kinderen gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen in een kleinschalige omgeving waarin kinderen zich gezien voelen. Door ruimte te geven aan eigen initiatief, te helpen bij het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden en de kinderen te stimuleren om vanuit intrinsieke motivatie en eigen verantwoordelijkheid te denken en keuzes te maken, geven wij de leerlingen een goede basis mee zodat ze na acht jaar Swentibold zelfverzekerd de toekomst tegemoet kunnen gaan.