Ouderbetrokkenheid 3.0

Wij vinden het belangrijk dat de ouders van onze leerlingen zich betrokken voelen bij school en zich verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dat houdt in dat de ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij de school en de leraar. Betrokken ouders die weten wat er op school gebeurt, motiveren hun kinderen en dat is goed voor de leerprestaties en het welbevinden van het kind. Wij zien dat een goede band en samenwerking tussen leerkracht en ouder de leerprestaties van de leerling bevorderen.

Daarom zijn wij sinds 2019 een school met het label 'ouderbetrokkenheid 3.0'. De definitie van ouderbetrokkenheid 3.0 luidt: Van informeren naar samenwerken

Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan geod onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling.

De drie kernwaarden van Ouderbetrokkenheid 3.0 zijn:

1: We zijn gelijkwaardig
2: We zijn samen verantwoordelijk
3: We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar

Vanuit deze drie kernwaarden zorgen school en ouders samen voor een transparante, gelijkwaardige communicatie rondom de ontwikkelingen van de leerlingen, maar ook van de school.