Vakantierooster

Schooljaar 2022-2023
Datum: Vakantie:
Woensdag 19 oktober 2022 Studiedag
Maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022 Herfstvakantie
Dinsdag 6 december 2022 Studiedag
Vrijdag 23 december 2022 School uit om 12.00 uur
Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 Kerstvakantie
Dinsdag 24 januari 2023 Studiedag
Maandag 20 februari 2023 t/m vrijdag 24 februari 2023 Carnavalsvakantie
Woensdag 22 maart 2023 Studiedag
Maandag 10 april 2023 Tweede Paasdag
Maandag 24 april 2023 t/m 5 mei 2023 Meivakantie
Donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 Hemelvaart
Maandag 29 mei 2023 Tweede Pinksterdag
Maandag 19 juni 2023 Studiedag
Vrijdag 14 juli 2023 Studiedag
Maandag 17 juli 2023 t/m vrijdag 24 augustus 2023 Zomervakantie