Team schooljaar 2023/2024

Het team
Ons team bestaat uit 11 leerkrachten, directeur, 2 intern begeleiders, 5 onderwijsondersteuners en 3 vakdocenten.

Mevr. Joyce Brüll en Mevr. Inge Beaumont hebben de functie van interne begeleider leerlingenzorg. Zij zorgt samen met de leerkrachten voor de opvang en begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ook zorgt zij voor de opvang van allochtone leerlingen.

Vakleerkrachten:
Op onze school zijn twee vakleerkrachten muziek werkzaam. De vakleerkrachten muziek geven muzieklessen in de groepen 1 t/m 8.
De vakleerkracht gymnastiek verzorgt alle gymlessen voor groep 3 t/m 8. Dit schooljaar verzorgt hij ook één keer per week een gymles voor groep 1/2. De andere gymlessen van groep 1/2 worden door de groepsleerkracht gegeven.

E-mail:
voornaam leerkracht.achternaam@innovo.nl
Bijv. karin.schumacher@innovo.nl
 


Schoolleiding
Directeur    
Karin Schumacher
 

Adjunct-directeur
 
Bart Jennen 
 


Intern Begeleider Leerlingenzorg (IB-er)
Groepen 1 t/m 3
Groepen 4 t/m 8
    Inge Beaumont
Joyce Brüll
 

Leerkrachten
Unit 1:
Groep 1:
Groep 2/3 A:
Groep 2/3 B:
    Myrcea Dreuw 
Gemma Buchleitner
Britt Kramer

Unit 2:
Groep 4/5 A:
Groep 4/5 B:
    Bert Jennes / Marjo Ubachs
Herman Pörteners / Marjo Ubachs

Unit 3:
Groep 6/7A:
Groep 6/7B:
Groep 8:
    Linda Wolfs
Britt Pasmans
Jurgen Offermans
 

Onderwijsondersteuner
Unit 1:     Anouk Geerts, Inge V.d. Bosch
 
Unit 2:     Celeste Mestrum 
 
Unit 3:     Jolanda Pallada, Quinty Riedel 


LB Taalspecialist  
Groepen 1 t/m 8     Jurgen Offermans
 
LB Rekenspecialist                                                                        
Groepen 1 t/m 8      
 
LB Gedragsspecialist
Groepen 1 t/m 8     Joyce Brüll 
 
LB Hoogbegaafdheidspecialist
Groepen 1 t/m 8     Bart Jennen 
 


Vakleerkrachten
Muziek
Bewegingsonderwijs
Handvaardigheid
    Wim Wackers / Marloes Verheesen
Ralf Roebroeks
Helene Ninnin / Marlies Schoenmakers 
 
ICT-ondersteuning
I-coach     Jos van Monfort 
ICT-Coördinator      Bart Jennen
 

 

 
Conciërge
Iedere ochtend     Ben Breuer