School en Privacy

Privacy is op dit moment een zeer belangrijk onderwerp van gesprek, voortkomend uit de nieuwe wetgeving, vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die per 25 mei 2018 van kracht is.

Graag willen wij u wijzen op een aantal privacyregels die wij als school hanteren, aangezien wij de privacy van u, uw kind(eren) en ons personeel zeer belangrijk vinden. Via onderstaande links vindt u meer informatie over de maatregelen die we hebben genomen om de privacy ook op school te waarborgen.

In dit het document school en privacy vindt u in het kort de belangrijkste informatie over privacy. De overige documenten behandelen enkele belangrijk thema's.
Uiteraard kunnen deze documenten in de loop der tijd wijzigen en worden bijgesteld. 

- School en privacy
Privacyreglement verwerking persoonsgegevens
Welke gegevens bewaart de school over leerlingen?
- Afspraken foto's en film

Mocht u onvolkomenheden aantreffen of zaken onduidelijk vinden, dan vernemen wij dit graag. U kunt hiervoor terecht bij de directie van de school.

Meer informatie?

Contact