Klachten en klachtenprocedure

Klachtenregeling

De onderwijswetgeving is met ingang van 01 augustus 1998 gewijzigd in verband met de invoering van het schoolplan, de Schoolgids en het klachtrecht, ook wel de Kwaliteitswet genoemd. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).
Een exemplaar met de volledige tekst van de klachtenregeling is te verkrijgen op de school bij de directeur of de schoolcontactpersoon of kan gedownload worden via www.innovo.nl.


De contactpersoon

De contactpersoon is de 'wegwijzer' binnen school rond het klachtentraject. De contactpersoon zal samen met u bekijken waar u uw klacht het beste kunt neerleggen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk op te lossen.
Op elke school binnen onze stichting zijn in principe twee contactpersonen aangesteld: een ouder en een leerkracht. En indien mogelijk een man en een vrouw. Dit betekent niet dat indien de klager een ouder is, deze naar de oudercontactpersoon moet en een leerkracht naar de leerkracht-contactpersoon. De klager is hierin vrij.

De contactpersonen op onze school zijn:
Dhr. R. Jongen namens de ouders.
Mevr. J. Brüll namens de leerkrachten.

 

Meer informatie?

Contact