Team schooljaar 2022/2023

Het team
Ons team bestaat uit 11 leerkrachten, directeur, 2 intern begeleiders, 5 onderwijsondersteuners en 3 vakdocenten.

Mevr. Joyce Brüll heeft de functie van interne begeleider leerlingenzorg. Zij zorgt samen met de leerkrachten voor de opvang en begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ook zorgt zij voor de opvang van allochtone leerlingen.

Vakleerkrachten:
Op onze school zijn twee vakleerkrachten muziek werkzaam. De vakleerkrachten muziek geven muzieklessen in de groepen 1 t/m 8.
De vakleerkracht gymnastiek verzorgt alle gymlessen voor groep 3 t/m 8. Dit schooljaar verzorgt hij ook één keer per week een gymles voor groep 1/2. De andere gymlessen van groep 1/2 worden door de groepsleerkracht gegeven.

E-mail:
voornaam leerkracht.achternaam@innovo.nl
Bijv. karin.schumacher@innovo.nl
 


Schoolleiding
Directeur
 
    Karin Schumacher
 
 


Intern Begeleider Leerlingenzorg (IB-er)
Groepen 1 t/m 3
Groepen 4 t/m 8
    Inge Beaumont
Joyce Brüll
 

Leerkrachten
Unit 1:
Groep 1:
Groep 2/3 A:
Groep 2/3 B:
    Myrcea Dreuw 
Marike Booij 
Melanie Senden / Monique Buskens 

Unit 2:
Groep 4/5 A:
Groep 4/5 B:
    Marjo Ubachs / Inge Beaumont
Herman Pörteners / Joyce Brüll

Unit 3:
Groep 6/7A:
Groep 6/7B:
Groep 8:
    Jurgen Offermans
Bert Jennes
Richelle van der Mijden
 

Onderwijsondersteuner
Unit 1:     Anouk Geerts, Margot van Lieshout
 
Unit 2:     Celeste Mestrum 
 
Unit 3:     Jolanda Pallada, Quinty Riedel 


LB Taalspecialist  
Groepen 1 t/m 8     Jurgen Offermans
 
LB Rekenspecialist                                                                        
Groepen 1 t/m 8     Truus van Sloun
 
LB Gedragsspecialist
Groepen 1 t/m 8     Joyce Brüll 
 
LB Hoogbegaafdheidspecialist
Groepen 1 t/m 8     Bart Jennen 
 


Vakleerkrachten
Muziek
Bewegingsonderwijs
    Wim Wackers / Marloes Verheesen
Ralf Roebroeks
 
ICT-ondersteuning
I-coach     Jos van Monfort 
ICT-Coördinator      Bart Jennen
 

 

 
Conciërge
Iedere ochtend     Ben Breuer