Schooltijden en ziekmelden

Schooltijden groepen 1 en 2

  • Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur
  • Woensdag: 8.30 uur - 12.30 uur
  • Vrijdag de hele dag geen school voor de groepen 1 en 2.

Pauze groepen 1 en 2

De groepen 1 en 2 hebben pauze van 10.30 uur tot 10.45 uur.
In dit kwartier mogen de kinderen in de klas het meegebrachte drinken, fruit of ander eten gebruiken. Geeft u fruit mee, dan graag gewassen en eventueel geschild. Als uw kind regelmatig eten en/of drinken mee terug naar huis neemt, is het misschien beter om de hoeveelheid aan te passen. Wij vragen u om de bekers en de trommeltjes van naam en groep te voorzien.
Graag geen pakjes of blikjes drinken meegeven, dit vanwege de hoeveelheid afval.


Schooltijden groepen 3 t/m 8

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur
  • Woensdag: 8.30 uur - 12.30 uur

Pauze groepen 3 t/m 8

  • De groepen 3 t/m 8 hebben pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen - voordat zij in de pauze naar buiten gaan - hun meegebracht eten en drinken in de klas gebruiken. Dit voorkomt dat de kinderen met lege drinkbekers of trommels op de speelplaats staan.


Inlooptijd

De school hanteert een inlooptijd van 10 minuten voor aanvang van de lessen. Dit betekent dat om
08.20 uur en om 12.50 uur de eerste toeter gaat om aan te geven dat de kinderen naar hun leslokaal mogen lopen. Het tweede toetersignaal, om 08.30 uur en 13.00 uur, geeft aan dat ouders die nog met de jongste kleuters na naar binnen zijn gekomen naar buiten gaan. Zo is de start van de lessen om 08.30 uur en 13.00 uur ruim geborgd. 

Toezicht

Op beide speelplaatsen is er voor aanvang van de schooltijd géén toezicht. De leerlingen mogen vanaf 08.20 uur en 12.50 uur direct doorlopen naar hun leslokaal. In verband hiermee wordt u vriendelijk verzocht er voor te zorgen dat de kinderen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de lessen op de speelplaatsen aanwezig zijn. Tijdens de pauze om 10.15 uur zijn er op het grote speelterrein drie toezichthouders aanwezig.


Afmelden van leerlingen

Is een leerling ziek of kan hij/zij om een andere reden niet naar school komen, dan moet het kind door de ouder vóór 08.30 uur of 13.00 uur telefonisch of schriftelijk worden afgemeld. Een afmelding door broer/ zus of klasgenoot wordt vaak vergeten. Afmelden van een kind is primair de taak van de ouder.


Bezoek arts

Als een leerling onder schooltijd bijvoorbeeld voor onderzoek naar een arts moet, dan dient het kind door de ouder van school te worden opgehaald. Het kind mag onder schooltijd de school niet alleen verlaten.

Meer informatie?

Contact