Activiteiten

Verjaardagen

Aan de verjaardag van uw kind wordt op school ook aandacht besteed. Hieraan wordt op 2 manieren invulling gegeven.

Groepen 1 t/m 4
De kinderen in de groepen 1 t/m 4 mogen voor hun verjaardag in de klas trakteren. Omdat de laatste inzichten in de voedingsleer aangeven dat het niet zozeer gaat om goed of slecht snoep, maar om het aantal keren per dag dat kinderen iets eten (of snoepen), hebben wij in overleg met de Oudervereniging afgesproken dat er geen voedingsadvies in traktaties wordt gegeven. U kunt dus zelf bepalen waarop uw kind trakteert. Wel vragen wij u de traktatie te beperken tot één enkele en niet al te dure verrassing en geven u in overweging dat er voor snoep leuke alternatieven zijn te bedenken. De kinderen in de groepen 1 en 2 delen uit vlak vóór het naar huis gaan en eten de traktatie (indien van toepassing) thuis op. In de groepen 3 t/m 5 wordt het uitdelen gecombineerd met de ochtendpauze.

Groepen 5 t/m 8
De kinderen in de groepen 6 t/m 8 brengen ter gelegenheid van hun verjaardag een bedrag van € 5,00 mee. Dit bedrag gaat in een speciale verjaardagspot. Aan het einde van het schooljaar bepalen en organiseren de kinderen voor dat geld zelf een leuke klassenactiviteit in de nabije omgeving van de school. Er wordt dus in deze groepen niet meer getrakteerd en wij verzoeken u als ouder zich aan deze afspraak te houden.

Daarnaast vragen wij u de uitnodigingskaarten voor het verjaardagsfeestje niet op school uit te delen. Dit is namelijk sneu voor de kinderen die geen uitnodiging krijgen. Dit verzoek geldt voor alle groepen!


Schoolreis
We proberen elk jaar voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 een schoolreis te organiseren. Een werkgroep, bestaande uit leerkrachten en ouders, zoekt ieder jaar de bestemming uit. De schoolreis zal ieder jaar aan het begin van het jaar plaatsvinden. 

De doelstelling van deze schoolreis is dat naast de educatieve ook de recreatieve aspecten aan bod komen.


Schoolverlaterskamp
De leerlingen van groep 8 gaan 3 dagen op Schoolverlaterskamp. Dit schooljaar is dat van 12 t/m 14 juni 2019. Tijdens dit kamp worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij het samenzijn op een niet-schoolse wijze centraal staat. Te zijner tijd krijgt u hierover afzonderlijk nadere info.


Educatieve excursies
Verder gaan alle groepen minimaal een keer per jaar op excursie met een educatief doel. Deze wordt bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage van het bestuur van de Oudervereniging. De excursies worden in projecten of thema's gepland of als afsluiting van een project of een aantal lessen over een bepaald onderwerp.

Enkele voorbeelden:

  • Project dieren: bezoek aan kinderboerderij
  • Voorbereiding Eerste Heilige Communie: bezoek aan een molen
  • Geschiedenislessen over de Romeinen: bezoek aan Thermenmuseum Heerlen
  • Geschiedenislessen over de Middeleeuwen: bezoek aan Kasteel Hoensbroek

Het kunstmenu
Het Kunstmenu voor basisscholen is voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 8. Het doel hiervan is dat iedere leerling minimaal twee keer in zijn of haar schoolloopbaan in aanraking komt met enkele kunstvormen. Dit zijn: dans, muziek, beeldende kunst, literatuur en drama. 

Meer informatie?

Contact