Organisatie van het onderwijs

Organisatie van de school
Onze school heeft  8 groepen die verdeeld zijn over 3 clusterruimten. We werken zoveel mogelijk met jaargroepen waarin kinderen van dezelfde leeftijd zitten.

Het team
Ons team bestaat uit 13 leerkrachten, directeur, intern begeleider en onderwijsondersteunend personeel.  

Mevr. Marlies Schoenmakers en Mevr. Joyce Brüll hebben de functie van interne begeleider leerlingenzorg. Zij zorgen samen met de leerkrachten voor de opvang en begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ook zorgen zij voor de opvang van allochtone leerlingen.
Op onze school is een vakleerkracht muziek werkzaam. De vakleerkracht muziek geeft muzieklessen in de groepen 1 t/m 8.
Een gedeelte van de godsdienstlessen in de groepen 4 en 8 wordt ingevuld door Pastoor F. Houwman.

E-mail:
voornaam leerkracht.achternaam@innovo.nl
Bijv. karin.schumacher@innovo.nl
 


Schoolleiding
Directeur
 
    Karin Schumacher
 
 


Intern Begeleider Leerlingenzorg (IB-er)
Groepen 1 t/m 8     Marlies Schoenmakers
Joyce Brüll
 

Leerkrachten
Unit 1:
Groep 1:
Groep 2/3 A:
Groep 2/3 B:
    Myrcea Dreuw / Marlies Schoenmakers
Marike Booij
Inge Beaumont

Unit 2:
Groep 4/5 A:
Groep 4/5 B:
    Herman Pörteners / Marjo Ubachs
Bert Jennes / Marjo Ubachs

Unit 3:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:
    Melanie Senden / Bart Jennen
Jurgen Offermans / Melanie Senden
Joyce Brüll / Truus van Sloun
 

Onderwijsondersteuner
Unit 1:     Anouk Geerts
 
Unit 2:     Celeste Mestrum 
 
Unit 3:     Jolanda Pallada 


LB Taalspecialist  
Groepen 1 t/m 8     Jurgen Offermans
 
LB Rekenspecialist                                                                        
Groepen 1 t/m 8     Truus van Sloun
 
LB Gedragsspecialist
Groepen 1 t/m 8     Joyce Brüll 
 

LB Specialist Autisme
Groepen 1t/m 8     Jurgen Offermans
 
LB Hoogbegaafdheidspecialist
Groepen 1 t/m 8     Bart Jennen 
 


Vakleerkrachten
Muziek
Godsdienst
Bewegingsonderwijs
    Wim Wackers
Pastoor F. Houwman
Emile Sturmans
 
ICT-ondersteuning
I-coach     Jos van Monfort 
ICT-Coördinator      Bart Jennen
 

 

 
Conciërge
Iedere ochtend     Ben Breuer
 

 
Administratie
Dinsdag     Hub Moonen
Woensdag- en donderdagochtend       Ankie Martens

Meer informatie?

Contact